Guangzhou Daoyi
Home - Products - ---
Di-TJ320 体视镜托架
Product parameters

体视镜托架Di-TJ320

More >>

型号名称:Di-TJ320 体视镜托架

说明:♦ 粗微调同轴手轮,可调整粗动调节手轮张力

          ♦ 立柱安装孔直径:Φ25mm,镜体安装孔直径:Φ76mm两孔中心距:150mm


Di-TJ320 体视镜托架-1.jpg

体视镜托架Di-TJ320